کمیته ترفیع

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print
گردش کار و مراحل اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
 
 

 

فرم‌های ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم تقاضای پایه تشویقی پژوهشی اعضاء هیأت علمی 99 دانلود (57.0k)
فرم ضمیمه فعالیت های پژوهشی دانلود (3,628.7k)
فرم تقاضای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه دانلود (2,859.4k)
فرم اعلام برنامه هفتگی دانلود (2,658.1k)
آیین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانلود (1,361.4k)
آیین نامه اعطای پایه ترفیع دانلود (172.9k)