شرکت های دانش بنیان

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

نرم افزار «دانش بنیان»، مجموعه قوانین دانش بنیان کشور برای سیستم عامل اندروید

 

سایت مرکز شرکتهای دانش بنیان

دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه که به توشیح و تایید مقام عالی وزارت رسیده است

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

سایر آیین نامه های حمایتی

 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم

ماده واحده حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان برتر - شهید تهرانی مقدم

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش بنیان

حمایت از صادرات دانش بنیان

حمایت از ایجاد و استقرار مراکز نوآوری دانشگاهی

حمایت از ثبت اختراعات و مالکیت فکری در دفاتر بین المللی اختراعات

حمایت از توسعه کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار

حمایت از پژوهش های مرز دانش در حوزه فناوری های راهبردی

آینده نگاری در حوزه های بخشی اولویت دار

حمایت از ثبت اختراعات و مالکیت فکری در دفاتر بین المللی اختراعات

بازارسازی برای محصولات دانش بنیان تولید داخل