سمینارها و پایان نامه ها

1402/11/09 ساعت 8

پایان نامه کارشناسی ارشد مجید ذالنوری - رشته مهندسی مکانیک

شنبه 7 بهمن 1402 ، ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد نسرین رنجبران - رشته مهندسی کامپیوتر

1402/11/11 ساعت 11:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مهران سلیمانی - رشته مهندسی عمران

یکشنبه 02.11.08 ساعت 15:00

پایان نامه کارشناسی ارشد علی قاسمی - رشته مهندسی برق

1402/11/03 ساعت12:30

پایان نامه کارشناسی ارشد محسن همتی - رشته صنایع

1402/11/2 ساعت 13

پایان نامه کارشناسی ارشد غلامرضا تمیمی - رشته صنایع

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

سمینار رشته مهندسی مکانیک مهدی زهریان

1402/10/10

سمینار مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاهین زهرایی امید

1402/08/22

رساله دکتری شهریار عبداله زاده - رشته مهندسی عمران

1402/07/25 ساعت 18:30

پایان نامه کارشناسی ارشد مهسا مرادی - رشته کامپیوتر

1402/07/22

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدجواد جهانی - رشته عمران

24 مهر 1402 ساعت 18:30

پایان نامه کارشناسی ارشد آرزو یاوری یگانگی - رشته کامپیوتر

23/07/1402

پایان نامه کارشناسی ارشد سبحان ادیبی - رشته عمران

نمایش 21 - 40 از 780 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 39